اجاق پیراهن چگونه زندگی اندام آستین

اجاق: پیراهن چگونه زندگی اندام آستین سبک زندگی مد و لباس اصول و نحوه ی پوشش

گت بلاگز بازار خودرو تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۷۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۲۰ دستگاه رسید.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

عبارات مهم : انواع

شهریور ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۲۰۱.۴ درصد زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۷۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۲۰ دستگاه رسید.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

تولید انواع اتوبوس در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل صعودی بوده و از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۵۵ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نیز از سه دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به پنج دستگاه رسید.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۷۳ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۲۲۰ دستگاه رسید.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز زیاد کردن یافته و از ۶۲ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۱۴۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

تولید این محصول در آکیا دویچ نیز از صفر دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۵ به ۲۰ دستگاه رسید.

شهریور ماه امسال تولید انواع اتوبوس در یاوران ماشین شرق ولی علی رغم شرکتهای یاد شده است متوقف شده است و از هشت دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

تولید اتوبوس زیاد کردن یافت

واژه های کلیدی: انواع | ماشین | محصول | اتوبوس | دستگاه | شهریور ماه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz